Die gemeente van YHWH, Jerusalem verwelkom u.


Tuis
Bekendstelling

 Vir aflaai:

Audio
Radio programme
Video
Studie materiaal
Boeke
Bybel
Dienste

Mat 24 Project
Wêreldnuus
Feeste
Skool

Gebed
Informasie vanuit Israel


Aanhaling vanuit Efesiërs

Ps 19:7 The law of Yahweh is perfect, converting the soul: the testimony of Yahweh is sure, making wise the simple. 8 The statutes of Yahweh are right, rejoicing the heart: the commandment of Yahweh is pure, enlightening the eyes. 9 The fear of Yahweh is clean, enduring for ever: the judgments of Yahweh are true and righteous altogether. 10 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb. 11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.

Besoeker nr. 127771
Welkom by die webtuiste van die gemeente van YHWH, Jerusalem!

Shalom!  Nuwe besoeker? Klik hier.

Deut 16:16 Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van Yahweh jou Elohim verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van Yahweh verskyn nie;
Alle informasie, videos, boeke ens. is gratis, maar indien u
vrywilliglik 'ndonasie wil skenk, stuur dit aan :


Congregation of YHWH, Po Box 832 Carteret NJ 07008

Of gebruik PayPal:

DONATE

Elke donasie help ons om die waarheid aan ander te versprei.
[Matt 10:8 Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. ]

NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   
  • Shalom vriende,
  • Nou beskikbaar vir aflaai:

Boodskappe
Klankbaan - Video - Radio

Inligting
Leerstelling - Sending werk - Doelwitstelling
Bybelstudies
Bybel - Boeke

Pelgrimstogte
Feeste - Skool
Nuus
Wêreldnuus - Nuus vanuit Israel

Help
Hoe nou gemaak? - Nuttige programme
Informasie
Gebed versoekeDONATE

Laaste verander: May 2014Rig tegniese navrae aan: E-Mail