Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano
In the window below are some programs that can help you downloading and unzip-ing the sermons.


Utility Downloads
 
Sort by name Sort by name  | Sort by date Sort by date of upload |
Title Size/MB


    Download File :Download     Shortinfo concerning the Program : Shortinfo


Disclaimer
These tools are offered by their Auhors for free and are subject to their copyright.


last change: May 2014, For technical questions concerning the website write to E-Mail