Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano

Paano
Unpacking the Zip-files Burning Audio-files on CD Download vs. Streaming

Paano buksan ang nadowload na file:

Ang audio-tracks ay nakabalot sa zip-file. Kaya ang unang gagawin ay buksan ang mga file. Maaari mong gamitin ang 7-zip program na makikita sa tools-section. Pagkatapos mong madownload at mainstall ang 7-zip, pindutin ng dalawang beses ang (7zFM.exe):

(1). Type in the path of the directory in which you have downloaded the sermon.
(2). Pressing 'Extract' opens the Extract-window. ->(3)

 

(3). Press OK and the Audio-Tracks will be extracted in the chosen folder.

 

After this step, you should find the Audio-tracks in the chosen folder. If you have any actual music-player like 'Windows Media Player' or 'Winamp', you are now able to play the files on your computer. Most probably you don't want to listen the sermon on your Computer, so the next step is burning it on CD -> Next Chapter

If you have any further technical questions, just write to


last change: Aug 2023, For technical questions concerning the website write to E-Mail