Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano
Updates mula sa Israel / Newsletter
Ito ang seksiyon ng Newsletter.

I-submit ang iyong pangalan & email address para makatanggap ng ang "Remants Walk"-Magazine, ang buwanang newsletter na may kasamang balita tungkol sa pangyayari sa mundo, ang kasalukuyang updates mula Israel, sermons, at impormasyon hinggil sa pitsa ng mga kapistahan,....

Ang iyong personal na data ay hindi ipinamimigay ng kahit kanino at ito ay ginagamit lamang upan ipdala ang newsletter.

Click here for the newsletter in english.
(not yet available in Tagalog)

huling pagbabago: Aug 2023, Para sa katungang teknikal tungkol sa websites, sumulat lamang po sa E-Mail