Maligayang Pagdating sa database ng mga sermon ng 'congregation of YHWH , jerusalem' !


Tahanan

 Tungkol sa amin:

Ang Aming Mission
Mga Doktrina
Mga Paglilingkod
Mga Kapistahan at Tour
Photoalbum
Mga Serbisyo/Mga Kontak

Mga Downloads...

Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan & Iskol

Dasal
Updates mula sa Israel
PaanoMga Serbisyo / Contact
Ang aming tahanang pagtitipon ay dito sa Israel kung saan iginugol namin ang kalahating taon sa pag host ng Pesach (Passover), Shavout (Pentecost) at Sukkot (Tabernacles). Meron kaming mga kapatirang kapunungan ni YHWH sa Estadus Unidos at meron din sa Asia, Africa, Europe at iba pang mga lugar at pulo sa buong mundo. Kung ikaw ay gustong bibisita tuwing Sabbath na Pagtitipon o kaya gustong makipagkita sa aming lokal na representante sa inyong lugar, mangyari lamang pong sumulat sa aming tirahan sa New Jersey at ilagay ang tamang lokasyon ng inyong lugar at ang aming representante ay makipag-ugnayan sa inyo sa lalong madaling panahon.Congregation of Yahweh,
13300-56 S. Cleveland Ave #111
Fort Myers, FL, 33907