Die gemeente van YHWH, Jerusalem verwelkom u.


Tuis
Bekendstelling

 Vir aflaai:

Audio
Radio programme
Video
Studie materiaal
Boeke
Bybel
Dienste

Mat 24 Project
Wêreldnuus
Feeste
Skool

Gebed
Informasie vanuit Israel


Aanhaling vanuit Efesiërs

Phil 4:8 Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

Besoeker nr. 146009
Welkom by die webtuiste van die gemeente van YHWH, Jerusalem!

Shalom!  Nuwe besoeker? Klik hier.

Deut 16:16 Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van Yahweh jou Elohim verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van Yahweh verskyn nie;
Alle informasie, videos, boeke ens. is gratis, maar indien u
vrywilliglik 'ndonasie wil skenk, stuur dit aan :


Congregation of YHWH, Po Box 832 Carteret NJ 07008

Of gebruik PayPal:

DONATE

Elke donasie help ons om die waarheid aan ander te versprei.
[Matt 10:8 Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. ]

NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   
  • Shalom vriende,
  • Nou beskikbaar vir aflaai:

Boodskappe
Klankbaan - Video - Radio

Inligting
Leerstelling - Sending werk - Doelwitstelling
Bybelstudies
Bybel - Boeke

Pelgrimstogte
Feeste - Skool
Nuus
Wêreldnuus - Nuus vanuit Israel

Help
Hoe nou gemaak? - Nuttige programme
Informasie
Gebed versoekeDONATE

Laaste verander: Aug 2023Rig tegniese navrae aan: E-Mail